Науково-педагогічне стажування (м. Рига, Латвія)

image 28Пропонуємо Вам розглянути можливість участі в стажуванні «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», яке відбудеться 10 січня - 20 лютого 2022 року в місті Рига, Латвія.


Стажування в ЄС (Рига, Латвія)

Науково-педагогічне стажування на тему
"Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління"
Початок науково-педагогічного стажування:
10 січня 2022 р., закінчення - 20 лютого 2022 р.

Лист МОН про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів

 

Організатори: Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій (Україна).

Голова організаційного комітету академічного стажування:
Meelis Kitsing Professor, Dr. of Economics, Internship Program Manager, Centre for Free Economic Thought, Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems (Latvia);
Kostiantyn Shaposhnykov Professor, Dr. of Economics, Head of Black Sea Research Institute of Economy and Innovation (Ukraine).

Форма участі: Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно Статуту інституту та договору про співпрацю в сфері науково-технічної та освітньої діяльності в рамках створення наукового кластеру «Інтермаріум» (Литва, Латвія, Польща, Молдова, Україна).

Мова стажування: латиська, англійська, українська, російська.

Програма стажування включає в себе: ознайомлення з історією розвитку освітньої системи Латвії через офіційний інформаційний портал Міністерства освіти Латвії; ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки; вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії; підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача); отримання збірника доповідей та міжнародного сертифікату про проходження стажування за підписом керівника програми стажування.

Перелік спеціальностей, для яких можливе проходження стажування:
1. 051. Економіка.
2. 292. Міжнародні економічні відносини.
3. 071. Облік та оподаткування.
4. 072. Фінанси, банківська справа і страхування.
5. 073. Менеджмент (за видами).
6. 281. Публічне управління та адміністрування.
7. 075. Маркетинг.
8. 076. Підприємництво, торгівля і біржова діяльність.
9. 241. Готельно-ресторанна справа.
10. 242. Туризм.
11. 232. Соціальне забезпечення.
12. 028. Менеджмент соціокультурної діяльності.
13. 256. Національна безпека (економічна безпека).

У науково-педагогічному стажуванні можуть брати участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі. Учасникам необхідно до 10 лютого (включно):

1) Заповнити заявку;

на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  надіслати:

2) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача;

3) скановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

 
1 2 3 4
 
 
 

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється наступним чином: 

Назва модуля Кількість годин
Віртуальна екскурсія через офіційний інформаційний портал Міністерства  20
Ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі
економіки та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки
60
Вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії 20
Підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача). Збірник тез після присвоєння ISBN буде розміщений в репозитарії Національної бібліотеки Латвії 40
Індивідуальна робота 40
Загальна кількість годин 180

Увага: при не виконанні програми стажування сертифікат не видається. Крім того, для співробітників з непрофільною освітою (не економічною) рекомендується отримання окремої довідки-підтвердження про відповідність тематики стажування профілю роботи здобувача. Довідка видається Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій, до довідки додається засвідчена копія угоди Інституту з Балтійським НДІ проблем трансформації економічного простору (м. Рига, Латвія). Вартість довідки оплачується окремо і становить 100 гривень.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та збірник тез науково-методичних доповідей. Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3,2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

 

Організаційний внесок: 

Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 130 євро. Розраховується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент здійснення платежу і використовується на покриття транспортних витрат, а також витрат, пов'язаних з оплатою праці керівника стажування, виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, публікації збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Учасникам необхідно перерахувати вартість внеску  після прийняття тез доповіді оргкомітетом. Реквізити для оплати будуть надані після отримання матеріалів.
Увага: проходження науково-педагогічного стажування без підготовки і публікації тез науково-методичної доповіді неможливе.
Авторам з інших країн СНД щодо порядку оплати необхідно звертатися на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікат будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, 10 березня 2022 року.


Вимоги до оформлення тез доповіді: 

Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; - Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм; - Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; - Перший рядок – (Шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які їх мають) другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада; - Наступний абзац – (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по центру) назва тез; - Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються; - Література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література», в тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [7, c. 21-25].

Для проходження науково-педагогічного стажування бажаючі подають on-line заявку