Науково-педагогічне стажування (м. Рига, Латвійська Республіка)

image 28Пропонуємо Вам розглянути можливість участі в науково-педагогічному стажуванні «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», яке відбудеться 10 жовтня  20 листопада 2022 року в місті Рига, Латвійська Республіка.


Стажування в ЄС (м. Рига, Латвійська Республіка)

Науково-педагогічне стажування на тему
"Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління"
Початок науково-педагогічного стажування: 10 жовтня 2022 р.,
закінчення  20 листопада 2022 р.

Лист МОН про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів

 

Організатори: Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвійська Республіка) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій (Україна).

Голова організаційного комітету академічного стажування:
Meelis Kitsing Professor, Dr. of Economics, Internship Program Manager, Centre for Free Economic Thought, Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems (Latvia);
Oleh Holovko PhD, Head of the Black Sea Scientific Research Institute of Economics and Innovation (Ukraine).

Форма участі: дистанційна. Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно Статуту інституту та договору про співпрацю в сфері науково-технічної та освітньої діяльності в рамках створення наукового кластеру «Інтермаріум» (Литва, Латвія, Польща, Молдова, Україна).

Мова стажування: латиська, англійська, українська.

Програма стажування включає в себе: ознайомлення з історією розвитку освітньої системи Латвії через офіційний інформаційний портал Міністерства освіти Латвії; ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки; вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії; підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача); отримання збірника доповідей та міжнародного сертифікату про проходження стажування за підписом керівника програми стажування.

Перелік спеціальностей, для яких можливе проходження стажування:
051. Економіка.
071. Облік та оподаткування.
072. Фінанси, банківська справа і страхування.
073. Менеджмент.
075. Маркетинг.
076. Підприємництво, торгівля і біржова діяльність.
241. Готельно-ресторанна справа.
242. Туризм.
292. Міжнародні економічні відносини.

У науково-педагогічному стажуванні можуть брати участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі.


Учасникам необхідно до 11 листопада (включно):
1) заповнити заявку;
на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  надіслати:
2) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача;
3) скановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

 

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється наступним чином: 

Назва модуля Кількість годин
Віртуальна екскурсія через офіційний інформаційний портал Міністерства  20
Ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки 60
Вивчення нормативної бази, що регулює підготовку кадрів в системі вищої освіти Латвії 20
Підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача). Збірник тез після присвоєння ISBN буде розміщений в репозитарії Національної бібліотеки Латвії 40
Індивідуальна робота 40
Загальна кількість годин 180


1 2 3 4

 

 

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Організаційний внесок: 

1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 1950 гривень і використовується на покриття проведення, транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу та опублікуванням збірника тез доповідей.
2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді. 
4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікат будуть надіслані кожному учаснику на контакти, вказані в заявці, після 26 грудня 2022 року.
 

Вимоги до оформлення тез доповіді: 

Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова; поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; перший рядок – (Шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які їх мають); другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада; наступний абзац – (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по центру); назва тез; далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються; література оформлюється в кінці тексту під назвою «Література», в тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [7, c. 21-25].

Детальна інформація щодо стажування міститься у інформаційному буклеті.

Для проходження науково-педагогічного стажування бажаючі подають on-line заявку