Колективна монографія (м. Каунас, Литва)

Шановні колеги, дорогі друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії на тему: "Стратегії економічного розвитку: мікро, макро та мезоекономічний рівні". Прийом заявок і статей для публікації триває до 24 грудня 2021 року (включно).

 

Редакційна колегія колективної монографії:

Rita Bendaravičienė, Dr. of Management and Administration, Professor, Dean of Faculty of Economics and Management, Vytautas Magnus University.
Andrzej Pawlik – Dr. hab., Professor Head of the Institute for Entrepreneurship and Innovation, State University of Jan Kochanowski, Poland.
Olga Chwiej – Associate Professor, Dr. of Economics, freelancer scientist, Poland.
Kostiantyn Shaposhnykov – Professor, Dr. of Economics, Head of Black Sea Research Institute of Economy and Innovation, Ukraine.
Vilma Atkociuniene – Professor, Dr. of Economics, Business and Rural Development Management Institute, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania.
Martina Diesener – Professor, Dr. of Economics, Faculty of Economics and Management Science, Leipzig University, Germany.
Hélder Ferreira Vasconcelos – Professor, Dr. of Economics, NOVA School of Business and Economics, Lisbon, Portugal.
Xavier Martinez-Giralt – Professor, Ph.D, Dr of Economy, Dean at Departament d'Economia i d'Història Econòmica at the Universitat Autònoma de Barcelona, Spaine.


Монографія буде складатися з трьох розділів:

Розділ 1. Управління розвитком національної економіки.

Розділ 2. Розвиток територій: стратегічний контекст.

Розділ 3. Стратегічне управління бізнесом: планування і прогнозування.


Автори колективної монографії обов’язково отримують 1 друкований примірник видання. Кожен співавтор отримає сертифікат про участь.

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.


Матеріали приймаються:
українською, російською, польською, англійською, литовською та латиською мовами.


Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати Rita Bendaravičienė доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та менеджменту Університету Вітовта Великого (м. Каунас, Литва).

Монографія буде видана європейським видавництвом "Baltija Publishing" (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожному розділу, опублікованому у колективній монографії, буде присвоєно DOI, що дозволить авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI).

1 2 3 4 5 6

 

 

Необхідність публікації розділу у монографії представлена у наступних нормативно-правових актах:

Відповідно до вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Пункт ІІ.2.4 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13 зі змінами від 06.02.2017 року).

Публікація у колективній монографії зараховується до наукових публікацій, у яких висвітлюються основні результати дисертації згідно з п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України №167 від 06.03.2019 року «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

Крім того, згідно з п. 2 Наказу МОН України №1220 від 23.09.2019 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук мають бути висвітлені не менше ніж у 20 наукових публікаціях, до яких належать не більше ніж дві монографії (або два розділи у колективних монографіях). Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук основні наукові результати мають бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, до яких належать статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

 

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

1. Заповнити он-лайн заявку або надіслати разом зі статтею окремим файлом.

2. Надіслати наукову статтю для публікації. Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. Надіслати копію квитанції про оплату. Реквізити на оплату направляються після отримання статті.

Прийом заявок та статей для публікації: до 24 грудня 2021 року (включно).

Поштова розсилка монографії: 28 лютого 2022 року.


Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і поштову відправку колективної монографії складає 60 Євро за 20 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 2 Євро. Вартість додаткового екземпляру монографії – 20 Євро. Оплачується в гривнях за курсом НБУ на час здійснення платежу.

 

Зразок оформлення статті

Завантажити умови публікації у PDF-форматі
Загрузить условиями публикации в PDF-формате
Download publication requirements in PDF 

 

Контактна особа в Україні:

Партенюха Дар’я, молодший науковий співробітник
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
Телефон: +38 (093) 253-57-15
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.