Колективна монографія (м. Каунас, Литва)

Шановні колеги, дорогі друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної  монографії на тему: Антикризове управління: держава, регіон, підприємство. Прийом заявок і статей для публікації здійснюється до 4 грудня 2020 року (включно).


Монографія буде складатися з трьох розділів:
Розділ 1. Управління розвитком національної економіки.
Розділ 2. Розвиток територій: антикризовий контекст.
Розділ 3. Антикризове управління бізнесом: планування і прогнозування.


Матеріали приймаються:
 українською, російською, польською, англійською, литовською та латиською мовами.


Автори колективної монографії обов’язково отримують 2 примірника видання, а також кожен автор разом із співавтором отримають сертифікат про участь.


До участі у підготовці колективної монографії запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та всі зацікавлені особи. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти з рецензією наукового керівника. 


Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати Rita Bendaravičienė доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та менеджменту Університету Вітовта Великого (м. Каунас, Литва).


Монографія буде видана європейським видавництвом «Publishing House «Baltija Publishing» (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожній науковій статті, опублікованій у колективній монографії, буде присвоєно DOI.

 

Матеріали необхідно надіслати на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прийом заявок та статей для публікації: до 04 грудня 2020 року (включно).

Поштова розсилка монографії: до 26 лютого 2021 року.


Додатково повідомляємо вам, що участь у підготовці монографії, підготовленої до друку у країнах Європейського Союзу, є підтвердженням міжнародного наукового співробітництва при атестації щодо присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 року. Крім того, відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Розділ ІІ, пункт 2.4 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13).


Редакційна колегія колективної монографії:

Rita Bendaravičienė – Dr. of Management and Administration, Professor, Dean of Faculty of Economics and Management, Vytautas Magnus University. 
Andrzej Pawlik – Dr. hab., Professor Head of the Institute for Entrepreneurship and Innovation, State University of Jan Kochanowski, Poland.
Olga Chwiej – Associate Professor, Dr. of Economics, freelancer scientist, Poland.
Kostiantyn Shaposhnykov – Professor, Dr. of Economics, Head of Black Sea Research Institute of Economy and Innovation, Ukraine.
Vilma Atkociuniene – Professor, Dr. of Economics, Business and Rural Development Management Institute, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania.
Martina Diesener – Professor, Dr. of Economics, Faculty of Economics and Management Science, Leipzig University, Germany.
Hélder Ferreira Vasconcelos – Professor, Dr. of Economics, NOVA School of Business and Economics, Lisbon, Portugal.
Xavier Martinez-Giralt – Professor, Ph.D, Dr of Economy, Dean at Departament d'Economia i d'Història Econòmica at the Universitat Autònoma de Barcelona, Spaine.
Yuri Safonov – Doctor of Economics, Professor, Professor of Macroeconomics and Governance Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine.


Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

1. Заповнити он-лайн заявку або надіслати разом зі статтею окремим файлом.

2. Надіслати на електронну адресу наукову статтю для публікації.

3. Надіслати копію квитанції про оплату. Реквізити на оплату направляються після отримання статті.


Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і поштову відправку колективної монографії складає 90 Євро за 20 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 2 Євро. Вартість додаткового екземпляру монографії – 20 Євро. Оплачується в гривнях за курсом НБУ на час здійснення платежу.


Вимоги до оформлення статей:

• стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;

• обсяг статті не менше ніж 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.


Загальна структура статті:

• прізвище та ім'я автора статті (англійською мовою);

• науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (англійською мовою), (кожен співавтор з нового рядка, не більше 3-х авторів;

• тема статті (англійською мовою);

• анотація 7-10 речень англійською мовою (зазначити проблематику та результати дослідження);

• вступ (1-2 сторінки);

• 2-3 рівнозначних за обсягом параграфи;

• висновок (1 сторінка);

• список використаних джерел розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку;

• References.

 

Зразок оформлення статті.

Завантажити умови публікації у PDF-форматі
Загрузить условия публикации в PDF-формате
Download publication requirements in PDF
 

У разі виникнення будь-яких питань, а також стосовно друку, оплати, розсилки або участі в колективній монографії звертайтеся до контактної особи.

 

Контактна особа в Україні:
Партенюха Дар'я, молодший науковий співробітник
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
Телефон: +38 (093) 253-57-15
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.