Оголошення про захист дисертації Шута С.О.

29 листопада 2017 року об 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.119.01 в ауд. 432 Причорноморського НДІ економіки та інновацій відбудеться прилюдний захист дисертації Шута Сергія Олександровича на тему «Сучасні механізми інвестування будівельної галузі України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.