Оголошення про захист дисертації Бондаря В.В.

29 листопада 2017 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.119.01 в ауд. 432 Причорноморського НДІ економіки та інновацій відбудеться прилюдний захист дисертації Бондаря Віталія Володимировича на тему «Інноваційне оновлення транспортної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.