Міжнародна науково-практична конференція у м. Брно (Чеська Республіка)

 

1Запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ до участі в міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток медичних наук: проблеми та рішення», яка відбудеться 27–28 квітня 2018 р. на базі ENAI (Європейська мережа академічної інтеграції) у місті Брно, Чеська Республіка.

 

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.
Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ
Форма участі: дистанційна.
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 24 квітня 2018 р. (включно) такі документи:
► заповнену за зразком заявку;
► тези доповіді;
► відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою файлу.
Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, Іванов_Внесок
! Обов’язково тема листа: РОЗВИТОК МЕДИЧНИХ НАУК: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Клінічна медицина
2. Теоретична медицина
3. Фармацевтичні науки
4. Медично-біологічні науки: інновації майбутнього
5. Профілактична медицина
6. Ветеринарна медицина
7. Академічна інтеграція

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Mgr. Tomas Foltynek, Ph.D. – голова правління;
Mgr. Eva Klepárníková, Ph.D. – завідувач голови правління;
Kostiantyn Shaposhnykov, Professor, Head of Black Sea Research Institute of Economy and Innovation, Ukraine.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Вартість участі у конференції для громадян України становить 500 грн. (для громадян інших країн – $ 20). Усіх учасників конференції буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь. Учасникам з України внесок необхідно оплатити за наступними реквізитами:
Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»
П.І.Б.: Богаченко Наталя Юріївна
Поточний рахунок одержувача: 26250007297557
ОКПО: 3378113487
МФО банка одержувача: 351005
Призначення платежу: поповнення рахунку Богаченко Н. Ю. від П.І.Б.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (українською та англійською мовами).
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна.
3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності).
4. Контактний телефон.
5. E-mail.
6. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. Тези надаються електронною поштою однією з чотирьох мов – українською, російською, чеською, англійською.
Обсяг тез – до п’яти повних сторінок формату А4, включаючи рисунки, таблиці, перелік літератури.
2. Список літератури подається в порядку посилання та має бути оформлений згідно чинних положень.
3. Тези слід набирати в текстовому редакторі Word, гарнітура Times New Roman, розмір: для основного тексту – 14 пт, для переліку літературних джерел – 12 пт.), інтервал – полуторний. Поля тексту: верхнє – 30 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 20 мм.
4. Розміщення тексту:
вирівнявши «від центру» – назва великими літерами («жирний»); пропустивши рядок та вирівнявши «від центру» – прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, (курсив, «жирний»); місце роботи з вказівкою міста та країни (курсив); пропустивши рядок – текст; пропустивши рядок – перелік літературних посилань.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. Клінічна медицина: досвід та нововведення

 

ДИНАМІКА ЯКОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПІСЛЯ ТРАВМИ

Іванов І. І.
доктор медичних наук, доцент,
доцент кафедри медичної інформатики

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м. Львів, Україна

 

Відомо, що якість кісткової тканини перебуває в залежності від численних чинників – віку та статі, наявності фонових патологій, зокрема – ендокринних та впливу медикаментів, якості харчування та навколишніх екологічних умов [2, с. 18]. […]

 

Література:


1. Будко А. Ю. Особливості репаративної регенерації великогомілкової кістки в умовах дії на організм несприятливих чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ. Український морфологічний альманах. 2005. Т. 3, № 2. С. 18–20.

 

Завантажити інформаційний лист                Download information

 

КОНТАКТИ
Координати організаційного комітету конференції в Україні:
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
вул. Сегедська 18, кабінет 432, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон: +38 066 421 80 37
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.