III Міжнародна наукова конференція (Лейпциг, Німеччина)

Запрошуємо вчених і провідних фахівців у галузі суспільних, психологічних та педагогічних наук взяти участь у III Міжнародній науковій конференції на тему «Сучасний освітній простір: трансформація національних моделей в умовах інтеграції», яка відбудеться у дистанційній формі 25 жовтня 2019 року на базі факультету соціальних наук та філософії в Університеті Лейпцигу.
До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються дослідженнями у сфері суспільних наук.

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Технології розвитку ресурсів особистості.
Секція 2. Актуальні питання практичної психології.
Секція 3. Сучасні проблеми психологічної освіти.
Секція 4. Технології професійної орієнтації.
Секція 5. Теорія і практика соціальної роботи.
Секція 6. Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень.
Секція 7. Проблеми регіональної історії.
Секція 8. Усна історія в сучасних дослідженнях.
Секція 9. Проблеми археології та давньої історії.
Секція 10. Демографія та соціальна політика в умовах інтернаціоналізації ринку освітніх послуг.
Секція 11. Проблеми всесвітньої історії.
Секція 12. Актуальні проблеми соціології.
Секція 13. Актуальні проблеми політології.
Секція 14. Правове забезпечення соціального захисту населення.
Секція 15. Сучасні проблеми соціальної та гуманітарної освіти. Інклюзивна освіта.
Секція 16. Теорія і практика управління освітою.

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Joachim Feldmann, Professor, Dr.,Head of the Dean`s Office, Leipzig University, Germany
Bernd Süßmuth
, Professor, Dr. of Economics, Head of Institute of Empirical Economic Research;
Dariush 
Tulavecz`ky`, Prof., DrHab. ofSocialSciences, UniversityofJohnPaul ІІ, Krakov, Poland;
Sonya Borisova Ilieva
, Prof., Dr. Hab., editor-in-chief of Socio-Brains journal, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria;
Tereza Giza, Dr hab., Professor, Head of Department of Social Pedagogy and Resocialization of the Holy Cross University, Kielce, Poland;
Iryna Shaposhnykova, Associate Professor, Dr. of Social Sciences, Dean of Faculty of Psychology, History and Sociology, Kherson State University, Ukraine;
Kostiantyn Shaposhnykov, Professor, Dr. of Economics, Head of Black Sea Research Institute of Economy and Innovation, Ukraine;
Nino Turabelidze
, Professor, Dr. of Social Sciences, Dean of Faculty of Humanities, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University (SABAUNI), Georgia.

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

Координати організаційного комітету конференції в Німеччині:
Joachim Feldmann, Professor, Dr. Head of the Dean`s Office, Leipzig University, Germany
Dean's office phone number: +49 341 973 56 02

Координати організаційного комітету конференції в Україні:
Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор, директор
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
Тел. моб.: +38 (068) 813 02 68; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Для участі у конференції необхідно не пізніше 25 жовтня 2019 року:

надіслати на електронну адресу Оргкомітету в Україні Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тези доповіді, квитанцію про сплату орг. внеску та заявку на участь, підготовлену в текстовому редакторі Microsoft Word.

Поштова відправка друкованого збірника тез та сертифіката учасника запланована на 25 грудня 2019 року.

Після розгляду оргкомітетом конференції отриманих матеріалів на електронну адресу автора буде відправлено повідомлення щодо прийняття матеріалів.

Сертифікат може вважатися документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на отримання звання доцента та професора відповідно до нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 656.

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей (в електронному та друкованому варіантах). Тези можуть бути написані німецькою, польською, литовською, українською, російською, англійською мовами.

Вартість участі у конференції для громадян України становить 600 грн. (для громадян інших країн – $30). Усіх учасників конференції буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції.

Реквізити для сплати орг. внеску для учасників з України:

Для переказу з картки на карту:

Поповнення картки 4149439017406996, Бородай Анастасія Володимирівна  

Для платежу за реквізитами:

Отримувач: ПриватБанк

МФО банку: 305299

Код ЄДРПОУ банку: 14360570

IBAN: UA163052990000026208877089833

Рахунок одержувача: 29244825509100

Призначення платежу: Поповнення поточного рахунку 4149439017406996, Бородай Анастасія Володимирівна, 3532003482

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

• Тези доповіді надаються лише електронною поштою. Обсяг тез – до п'яти повних сторінок формату А4 (297х210 мм), включаючи рисунки, таблиці, список літератури.
• Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно положень.
• Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках.
• Тези слід набирати в текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура Times New Roman, розмір: для основного тексту 14 пт., для переліку літературних джерел 12 пт.), міжрядковий інтервал – полуторний. Поля тексту: верхнє – 30 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 20 мм.
• Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 3.0, як окремий об'єкт.

Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не приймаються для розміщення на дискусійному полі конференції та подальшої публікації.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника (українською та англійською мовами).
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна.
3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності).
4. Контактний телефон.
5. E-mail.
6. Секція.
7. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

 

Шановні колеги! Інформуємо також про те, що у разі необхідності Ви маєте можливість замовити офіційну послугу перевірки на плагіат Вашого наукового дослідження (дисертація, автореферат, стаття тощо) за допомогою ліцензованого програмного забезпечення з наданням офіційного звіту на бланку установи, звернувшись до контактної особи.

 

Контактна особа:

Шапошников Костянтин Сергійович,
доктор економічних наук, професор, директор
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
Тел.: +38 (068) 813 02 68; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Секція 2: Актуальні питання практичної психології

 

Люта Л. П.,

кандидат соціологічних наук,

доцент кафедри соціальної роботи факультету психології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ПРОСТОРУ МІСЬКИХ СПІЛЬНОТ

 

Місто є унікальним об’єктом для дослідження. Досить часто у науці протиставляється сільське і міське середовище, спільнота та суспільство і т.д. Креативність завжди була ознакою, яка притаманна місту. В містах завжди з’являлися нові ідеї, нові технології та поштовх для розвитку. В сільській місцевості лише користувалися надбаннями міста та відтворювали новаторські ідеї. Однак, вся історія людства, це історія міських цивілізацій (Рим, Ієрусалім, Константинополь, Карфаген, Афіни)…

 

Література:

1. Зиммель Г. Как возможно общество? Социологический журнал. 1994. № 2. С. 101-114.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

українською

на русском

in English