III Міжнародна наукова конференція (Каунас, Литва)

Запрошуємо вчених і провідних фахівців у галузі соціології та суміжних дисциплін взяти участь у ІІI Міжнародній науковій конференції на тему «Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості», яка відбудеться у дистанційній формі 21 лютого 2020 року на базі факультету соціальних наук в Університеті Вітаутаса Великого (Каунас, Литва) за підтримки за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (Одеса, Україна).


 До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються дослідженнями у сфері соціальних наук.

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Технології розвитку ресурсів особистості.

Секція 2. Актуальні питання практичної психології.

Секція 3. Сучасні проблеми психологічної освіти.

Секція 4. Технології професійної орієнтації.

Секція 5. Теорія і практика соціальної роботи.

Секція 6. Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень.

Секція 7. Проблеми регіональної історії.

Секція 8. Усна історія в сучасних дослідженнях.

Секція 9. Проблеми археології та давньої історії.

Секція 10. Демографія та соціальна політика в умовах інтернаціоналізації ринку освітніх послуг.

Секція 11. Проблеми всесвітньої історії.

Секція 12. Актуальні проблеми соціології.

Секція 13. Актуальні проблеми політології.

Секція 14. Правове забезпечення соціального захисту населення.

Секція 15. Сучасні проблеми соціальної та гуманітарної освіти. Інклюзивна освіта.

Секція 16. Теорія і практика управління освітою.

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Juozas Augutis, Dr. Hab., Professor, Rector, Vytautas Magnus University, Lithuania;

Greta Brazaityte, Associate Professor, International relations coordinator, Vytautas Magnus University, Lithuania;

Dariush Tulavecz`ky`, Prof., Dr Hab. of Social Sciences, University of John Paul ІІ, Krakov, Poland;

Sonya Borisova Ilieva, Prof., Dr. Hab., editor-in-chief of Socio-Brains journal, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria;

Tereza Giza, Dr hab., Professor, Head of Department of Social Pedagogy and Resocialization of the Holy Cross University, Kielce, Poland;

Iryna Shaposhnykova, Associate Professor, Dr. of Social Sciences, Dean of Faculty of Psychology, History and Sociology, Kherson State University, Ukraine.

Kostiantyn Shaposhnykov, Professor, Dr. of Economics, Head of Black Sea Research Institute of Economy and Innovation, Ukraine;

Nino Turabelidze, Professor, Dr. of Social Sciences, Dean of Faculty of Humanities, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University (SABAUNI), Georgia.

 

Для участі у конференції необхідно не пізніше 21 лютого 2020 року:

- надіслати на електронну адресу Оргкомітету в Україні  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тези доповіді, підготовлені у текстовому редакторі Microsoft Word, та квитанцію про оплату участі в конференції;

- заповнити заявку щодо участі у конференції (посилання).

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13. 

Тези можуть бути написані литовською, українською, російською, англійською мовами.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

•Тези доповіді надаються лише електронною поштою. Обсяг тез – до п’яти повних сторінок формату А4 (297х210 мм), включаючи рисунки, таблиці, список літератури.

•Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно положень.

•Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках.

•Тези слід набирати в текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура Times New Roman, розмір: для основного тексту 14 пт., для переліку літературних джерел   12 пт.), міжрядковий інтервал – полуторний. Поля тексту: верхнє – 30 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 30 мм, праве – 20 мм.

•Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType 6.0 або Microsoft Equation 3.0, як окремий об'єкт.

Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог, не приймаються для розміщення на дискусійному полі конференції та подальшої публікації.

 

 КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

Координати організаційного комітету конференції у Литві:

Greta Brazaityte, Associate Professor,

International relations coordinator, Vytautas Magnus University;

Tel. +370 37 32 79 94

 

Координати організаційного комітету конференції в Україні:

Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор, директор

Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій

Тел. моб.: +38 (068) 813 02 68; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Детальна інформація про конференцію міститься у інформаційних буклетах

(Українська · Русский · English).