Наказом МОН України № 1643 від 28.12.2019 року у Причорноморському науково-дослідному інституті економіки та інновацій створено спеціалізовану вчену раду К 41.119.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
строком до 31.12.2020 року.

На допомогу здобувачу:

Паспорт спеціальності 08.00.03

• Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради в Причорноморському НДІ економіки та інновацій здобувач наукового ступеня

• Заява про прийняття дисертації

• Вимоги до оформлення дисертацій

• Типова програма кандидатського іспиту зі спеціальності

• Зразок додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності

• Лист МОН №6-668 від 20.03.2017 "Про оформлення дисертацій"

• Наказ МОН №1220 від 23.09.2019 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

 

Повідомлення про захист дисертацій, а також автореферати, дисертації та відгуки офіційних опонентів оприлюднюються у хронологічному порядку відповідно до чинних нормативних вимог.

 

Тексти авторефератів, дисертацій, відгуків офіційних опонентів - Спеціалізована вчена рада К 41.119.01

 

Про перенесення засідань спеціалізованої вченої ради К 41.119.01

 

Захист дисертації Рябця Дмитра Миколайовича “Організаційно- управлінські аспекти державного регулювання сфери охорони здоров’я”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Захист дисертації Матійко Наталі Олександрівни “Трансформація національної економіки на засадах дизайн-менеджменту”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Захист дисертації Євстаф’єва Сергія Миколайовича “Інституційне регулювання процесів корпоративного злиття і поглинання в національній економіці”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Захист дисертації Герасименко Валентини Миколаївни “Розвиток ресурсного потенціалу будівельної галузі України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Захист дисертації Трушлякової Антоніни Борисівни “Розвиток людського капіталу в Україні на засадах діджиталізації”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Захист дисертації Папаїки Ігоря Олександровича “Державне регулювання та прогнозування продовольчої безпеки в національній економіці України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Захист дисертації Кравець Лариси Олексіївни “Стимулювання національних інвестиційно-інноваційних процесів в умовах змін економічного середовища”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Захист дисертації Савченко Юлії Анатоліївни “Децентралізація бюджетного регулювання національної економіки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Захист дисертації Кушакової Надії Олексіївни “Управління інноваційним розвитком металургійної промисловості України”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Захист дисертації Булавченка Олександра Семеновича  “Удосконалення державного регулювання ринку праці в умовах системних трансформацій національної економіки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

Захист дисертації Якушко Інни Валеріївни “Забезпечення інвестиційної привабливості національної економіки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента