Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій пропонує широкий спектр послуг:

Створення електронних каталогів періодичних видань

Консультування щодо публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз

Розробка бізнес-планів та підготовка аналітичних матеріалів

Організація та проведення Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів

Проведення інтенсив-тренінгів та круглих столів

Маркетингові дослідження

Рецензування наукових статей, тез доповідей, монографій, навчальних посібників та підручників

Підготовка наукових висновків

Організація стажувань для наукових та науково-педагогічних працівників у ВНЗ України та іноземних держав з видачею документів на підтвердження

Оцінювання текстів наукових досліджень на унікальність (перевірка на плагіат)