Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій створено як приватну наукову установу з метою сприяння розвитку інтеграції економічної науки і бізнесу, пошуку нових підходів до управління соціально-економічними системами в умовах євроінтеграційних процесів. Основними напрямами діяльності Причорноморського інституту економіки та інновацій є:

аналіз сучасних інноваційних процесів в національній та світовій економіці;

дослідження провідних тенденцій та проблем розвитку соціально-економічних систем та їх проекція на розвиток Причорноморського регіону;

оприлюднення результатів наукових досліджень вітчизняних та іноземних вчених в галузі економіки, менеджменту, підприємництва, торгівлі, розвитку соціальної сфери;

організація співробітництва бізнес-структур, підприємств, установ та організацій різних форм власності зі світовою та вітчизняною науковою спільнотою (круглі столи, науково-практичні конференції, тематичні виставки, симпозіуми, конгреси, інтенсив-тренінги, дні відкритих дверей, дні кар’єри, виробничі екскурсії, відкриті лекції);

інформування науково-педагогічних працівників, підприємців та студентів України про програми стажування у вищих навчальних закладах Європи, допомога у організації проходження стажування відповідно до вимог МОН України;

громадське обговорення проектів міжнародних та вітчизняних нормативних актів, що регулюють економічну та інноваційну діяльність в Україні та за її межами;

сприяння розвитку інноваційного вектору в економіці та бізнесі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів.