printПричорноморські економічні студії – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2016 році.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики. Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї.
Офіційний сайт видання.


 

printІнфраструктура ринку – це електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 2016 році.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї.
Офіційний сайт видання.


 

printГабитус – це періодичний соціологічний науково-практичний журнал, заснований у 2016 році.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми теорії та історії соціології; методології та методів соціологічних досліджень; соціальних структур та соціальних відносин; спеціальних та галузевих соціологій. Журнал інформує також про події наукового життя та соціологічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з соціологічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї.
Офіційний сайт видання.