Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій запрошує Вас до висвітлення результатів наукових досліджень у колективних монографіях та періодичних виданнях.

До редакційної колегії колективних монографій входять провідні вітчизняні та іноземні фахівці в галузі економіки, інновацій, управління тощо. Крім того, кожна монографія рекомендована до друку вченою радою наукової установи та проходить рецензування у досвідчених фахівців за профілем підготовки. Монографії в обов’язковому порядку надсилаються до фондів провідних бібліотек згідно з чинними нормативними вимогами.

Ми також маємо нагоду запропонувати Вам опублікувати результати проведених наукових досліджень у щомісячному періодичному фаховому науковому виданні Інституту.