Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій розпочинає процедуру ліцензування освітньої діяльності з підготовки докторів філософії за спеціальністю "051. Економіка». Підготовка здійснюється згідно із наказом МОН України 957-л від 11.09.2019 року.

Ліцензійна справа і всі необхідні документи щодо ліцензування представлено у ЄДЕБО.

Основні нормативні документи щодо підготовки докторів філософії:

Закон України «Про вищу освіту» зі змінами

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» зі змінами

Постанова КМУ 261 від 23.03.2016 року зі змінами

Постанова КМУ 167 від 06.03.2019 року

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році

 

Вступ 2021
Умови прийому для здобуття вищої освіти у 2021 році
Правила прийому 2021

Вступ 2020
Правила прийому 2020
Положення про Приймальну комісію 2020


Програми для проведення вступних випробувань
зі спеціальності
з іноземної мови
з філософії