printПричорноморські економічні студії – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2016 році.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики. Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї.
Офіційний сайт видання.


 

printІнфраструктура ринку – це електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 2016 році.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї.
Офіційний сайт видання.


 

printЦифрова економіка та економічна безпека – це електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 2018 році.

Метою журналу є прагнення об’єднати науковців, створюючи наукове середовище дослідників та практиків для підтримки проектів та обміну досвідом з актуальних питань сучасності. Ключовою метою є висвітлення різних аспектів формування та використання знань та досліджень в галузях цифрової економіки та економічної безпеки суспільства, держави, людей.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї.
Офіційний сайт видання.


 

printГабитус – це періодичний соціологічний науково-практичний журнал, заснований у 2016 році.

У журналі висвітлюються актуальні проблеми теорії та історії соціології; методології та методів соціологічних досліджень; соціальних структур та соціальних відносин; спеціальних та галузевих соціологій. Журнал інформує також про події наукового життя та соціологічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з соціологічної тематики.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї.
Офіційний сайт видання.

 


print

Інноваційна педагогіка – це періодичний науковий журнал, заснований у 2017 році.
Метою журналу «Інноваційна педагогіка» є висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками, долучення до новітніх розробок у сучасній педагогічній практиці.
Головні теми журналу «Інноваційна педагогіка»: загальна педагогіка та історія педагогіки; теорія та методика навчання (з галузей знань); корекційна педагогіка; теорія і методика професійної освіти; соціальна педагогіка; теорія і методика управління освітою; теорія і методика виховання; дошкільна педагогіка; теорія навчання; інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці.

Офіційний сайт видання

 


 

print

Публічне управління і адміністрування в Україні – це періодичний науковий журнал, заснований у 2017 році.
Метою журналу «Публічне управління і адміністрування в Україні» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі державного управління.
Тематичні розділи журналу:
1. Теорія та історія державного управління
2. Механізми державного управління
3. Державна служба
4. Місцеве самоврядування
5. Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку
Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці.
Офіційний сайт видання